Delfshaven

Pieter de Hoochstraat 52 3024 CS Rotterdam

  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven
  • Schoolfoto van Delfshaven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 heeft groep 8 tijdelijk geen vaste leerkracht gehad wegens Corona. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn in combinatie met de methodetoetsen, observaties en onderwijsbehoeften van een leerling, de basis om het onderwijs op de leerling af te stemmen. Halfjaarlijks brengen wij alle resultaten in kaart en maken wij op basis van deze resultaten nieuwe groeps- en leerlingplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen worden gebaseerd op de volgende gegevens: Sociaal emotionele ontwikkeling, observaties van de leerkrachten, motivatie, werkhouding, studievaardigheden van de leerling en de resultaten van de leerlingen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven