ATO-kindcentrum De Groote Wielen

Deltalaan 140 5247 JT Rosmalen

  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich zelfverantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en gedrag.
  • Wij hechten veel waarde aan een veilige, positieve en vertrouwde leeromgeving. Wij gaan respectvol met elkaar om en zijn open naar elkaar.
  • Onderwijs en kinderopvang werken nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
  • Wij stimuleren kinderen om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden. De echte wereld halen wij in het Kindcentrum met thema's.
  • We spelen in op verschillen en kijken naar wat kinderen nodig hebben.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven