ATO-kindcentrum De Groote Wielen

Deltalaan 140 5247 JT Rosmalen

  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich zelfverantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en gedrag.
  • Wij hechten veel waarde aan een veilige, positieve en vertrouwde leeromgeving. Wij gaan respectvol met elkaar om en zijn open naar elkaar.
  • Onderwijs en kinderopvang werken nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
  • Wij stimuleren kinderen om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden. De echte wereld halen wij in het Kindcentrum met thema's.
  • We spelen in op verschillen en kijken naar wat kinderen nodig hebben.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Kindcentrum De Groote Wielen.

Kinderen helpen om hun sterke kanten te ontdekken en zich te ontplooien: daar zetten de professionals van Kindcentrum De Groote Wielen zich elke dag voor in. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot een zelfverantwoordelijk mens. Ons doel? Dat zij het kindcentrum verlaten met een stevige basis aan kennis en vaardigheden, een nieuwsgierige en onderzoekende houding en een behoefte aan blijvende ontwikkeling. Ons kindcentrum is gelegen aan De Groote Wielen Plas, in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. Kinderopvang, peuterarrangement, basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang: alles is onder één dak te vinden

Graag nodigen we u uit om ons Schoolvenster te bezoeken. U kunt ook meer informatie vinden op onze website www.kcdgw.nl of op onze app die u kunt vinden in de appstore onder de zoeknaam basisschool apps. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap & Betrokkenheid
  • Veiligheid & Vertrouwen
  • Levensvaardigheden
  • Alles onder één dak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven