Kindcentrum De Terp

Terpeborch 78 5241 KB Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook dit jaar hebben we de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hun mening gevraagd over ons kindcentrum. Over het algemeen ervaren de leerlingen ons kindcentrum als positief, hebben weinig leerlingen last van pestgedrag en voelen ze zich veilig. Ze vinden de sfeer op school goed en vinden dat er goed wordt lesgegeven.

Uiteraard is het fijn om te horen dat de meeste leerlingen er zo over denken. Toch zullen we steeds de aandacht moeten blijven geven aan een goed pedagogisch klimaat. Ons doel is namelijk, dat iedereen zich prettig voelt op school, dat iedereen zich gerespecteerd voelt zoals hij is. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Iedere twee jaar worden ouders bevraagd naar hun bevindingen over ons kindcentrum via de kindcentrum monitor.

In november 2017 is deze vragenlijst aan de ouders voorgelegd. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven