Kindcentrum De Terp

Terpeborch 78 5241 KB Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindcentrum De Terp!

In de wijk Overlaet in Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch) staat ons mooie kindcentrum. We bieden kinderen een veilige plek om zich voor te bereiden op hun toekomst. Elk kind mag zijn talenten ontdekken, zich ontwikkelen en krijgt verantwoordelijkheid. We leren spelend én met veel plezier.

Alles onder één dak

Een doorgaande ontwikkeling heeft veel meerwaarde voor kinderen. Daarom werken onderwijs en opvang onder één dak en vanuit dezelfde kernwaarden: gastvrijheid, veiligheid, zelf-ontdekken en plezier. We werken niet alleen samen met elkaar, maar ook met ouders en externen. Met oog en oor voor ieder kind.

"Ik mag zijn wie ik ben, ik mag worden wie ik wil zijn!"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrijheid
  • Veiligheid
  • Zelf-ontdekken
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
467
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven