KPO Basisschool De Heiberg

Enclaveberg 172 4708 EC Roosendaal

  • Wij bouwen voort op wat de leerlingen al in huis hebben en laten ze zo opgroeien tot zelfbewuste, positieve burgers.
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op deze school en respecteren elkaar. Al onze leerlingen krijgen gelijke kansen.
  • Wij bieden onze leerlingen een veilige, geborgen en betrouwbare omgeving. Zo kunnen zij al hun aandacht richten op de lessen en het leren.
  • Ons onderwijs gaat uit van de talenten van ieder kind; zo zorgen we ervoor dat de leerlingen zichzelf meer dan eens overtreffen.
  • Wij bieden een uitdagend leerklimaat, dat ieder kind motiveert om te leren, door een inspirerende inrichting en inzet van moderne media.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van De Heiberg geven waarderen de school met een dikke 8. Wij zijn hier heel blij mee.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op De Heiberg vinden wij de sfeer heel belangrijk. Wij willen dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zich veilig voelen. Getuige de cijfers van ouders, slagen wij in deze doelstelling.

We zijn blij, dat ouders tevreden zijn over wat kinderen leren op school en dat de leerkrachten als bekwame professionals gezien worden. Wij zien dit als een blijk van waardering. 

Aandachtspunten zijn de communicatie en de uitdaging voor meerbegaafde kinderen. Het vormgeven van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen is reeds jaren een ontwikkelpunt. Hierin zijn stappen gezet, zoals teamscholing, het invoeren van een signaleringslijst en aanschaf van uitdagende materialen. In de komende schooljaren richten wij ons op het toepassen van de kennis en inzet van de materialen. Op deze wijze blijft 'begaafdheid' prioriteit binnen de schoolontwikkeling.

Het onderdeel communicatie wordt aan de agenda van de schoolontwikkeling toegevoegd. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven