KPO Basisschool De Heiberg

Enclaveberg 172 4708 EC Roosendaal

  • Wij bouwen voort op wat de leerlingen al in huis hebben en laten ze zo opgroeien tot zelfbewuste, positieve burgers.
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op deze school en respecteren elkaar. Al onze leerlingen krijgen gelijke kansen.
  • Wij bieden onze leerlingen een veilige, geborgen en betrouwbare omgeving. Zo kunnen zij al hun aandacht richten op de lessen en het leren.
  • Ons onderwijs gaat uit van de talenten van ieder kind; zo zorgen we ervoor dat de leerlingen zichzelf meer dan eens overtreffen.
  • Wij bieden een uitdagend leerklimaat, dat ieder kind motiveert om te leren, door een inspirerende inrichting en inzet van moderne media.

Het team

Toelichting van de school

Onze school beschikt over een ervaren team van leraren. De gemiddelde leeftijd ligt boven het landelijk gemiddelde. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, het onderwijsondersteuningsteam en de conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer verloven gepland zijn, worden deze leerkrachten vervangen door eigen leerkrachten. Bij langdurige vervangingen krijgen eerst de eigen leerkrachten kans op uitbreiding alvorens we een externe leerkracht als kort-tijdelijke collega in dienst nemen.

Wanneer het een onverwachte vervangingen betreft, zoals bij calamiteiten of ziekte, doen we een beroep op de (bovenschoolse) vervangingspool en laten we een externe persoon de lessentaak overnemen. Hierbij kan deze altijd een beroep doen op collega uit een parallelgroep.

Wanneer geen externe personen beschikbaar zijn, treedt het vervangingsprotocol in werking. In dit protocol is getracht de kwaliteit van het onderwijs voor alle groepen te waarborgen en de piekbelasting voortkomend uit vervangingen onder collegae te verdelen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar heeft onze school  twaalf groepen en de volgende groepsindeling: 

Onderbouw: groep 1 en 2 voor 4-, 5- en 6-jarigen.

Middenbouw: groep 3, 4 en 5 voor 6- ,7- ,8- en 9-jarigen.

Bovenbouw: groep 6, 7 en 8 voor 9-,10- ,11- en 12-jarigen 

Ons team heeft een intern begeleider, die de leerkrachten begeleidt bij hun speciale zorg voor kinderen, LB-leerkrachten met de specialisaties, taal, rekenen, ICT en leerlinggedrag, een kwaliteitsmedewerker en een stagecoach die studenten van de PABO begeleidt bij hun opleiding. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven