KPO Basisschool De Heiberg

Enclaveberg 172 4708 EC Roosendaal

  • Wij bouwen voort op wat de leerlingen al in huis hebben en laten ze zo opgroeien tot zelfbewuste, positieve burgers.
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op deze school en respecteren elkaar. Al onze leerlingen krijgen gelijke kansen.
  • Wij bieden onze leerlingen een veilige, geborgen en betrouwbare omgeving. Zo kunnen zij al hun aandacht richten op de lessen en het leren.
  • Ons onderwijs gaat uit van de talenten van ieder kind; zo zorgen we ervoor dat de leerlingen zichzelf meer dan eens overtreffen.
  • Wij bieden een uitdagend leerklimaat, dat ieder kind motiveert om te leren, door een inspirerende inrichting en inzet van moderne media.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Heiberg. Iedere dag opnieuw bieden wij onze leerlingen een uitdagend leerklimaat. In onze veilige, vertrouwde schoolomgeving stimuleren wij onze leerlingen op te groeien tot zelfbewuste, positieve burgers die bijdragen aan een duurzame maatschappij. De leerkrachten gaan daarbij uit van wat het kind al in huis heeft. We bieden al onze leerlingen gelijke kansen. Zo komt ieder kind tot volle bloei.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend
  • Toekomstgericht
  • Solidair
  • Vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Ondanks het dalende aantal kinderen in de wijk, neemt het aantal leerlingen op De Heiberg de laatste jaren toe. Naast de instroom aan nieuwe kleuters, kiezen ouders bij een tussentijdse schoolwisseling steeds bewuster voor De Heiberg. Het marktaandeel en de positieve naamsbekendheid van De Heiberg groeit en daar zijn we trots op.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
308
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn, in een vertrouwde en veilige omgeving. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. De Heiberg werkt samen met Kober Kinderopvang om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen. Zij bieden u goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Hierbij kunt u kiezen uit peuteropvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en inzet van gastouders. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is eveneens mogelijk. 

Mocht u vragen hebben over de opvang en de tarieven, dan kunt u terecht bij het serviceteam van Kober via serviceteam@kober.nl.

Het overblijven wordt gecoördineerd door juf Ylona in opdracht van Kober. U kunt haar rechtstreeks bereiken op overblijven@deheibergkpo.nl. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven