KPO Basisschool De Vlindertuin

Rector Hellemonsstraat 3 4702 RG Roosendaal

  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin

Het team

Toelichting van de school

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider, administratief medewerkers en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan altijd voorkomen dat een leerkracht zelf ziek is of om andere belangrijke redenen verlof heeft. We zullen altijd proberen de leerkracht te vervangen door eerst onze eigen leerkrachten hiervoor te vragen en anders vervanging te regelen via de vervangerspool. Onze overkoepelende schoolorganisatie KPO is hiervoor aangesloten bij Leswerk, deze organisatie plant de vervangingen in voor alle KPO scholen. De leerkrachten in de vervangingspool zijn allen gediplomeerd en worden net als de leerkrachten in dienst van KPO beoordeeld op hun functioneren en competenties. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd staat vermeld in onze schoolgids.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijden staat vermeld in onze schoolgids.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

U kunt in het schoolondersteuningsprofiel vinden welke specifieke ondersteuning de school kan bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven