KPO Basisschool De Vlindertuin

Rector Hellemonsstraat 3 4702 RG Roosendaal

  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Vlindertuin. Op De Vlindertuin staat het welbevinden van de leerlingen boven aan ons prioriteitenlijstje. Alleen kinderen die zich goed en op hun gemak voelen, zijn in staat om optimaal te presteren. Hoe wij dat bereiken? Wij bieden ze allereerst een veilig leerklimaat. Daarnaast staat respect bij ons hoog in het vaandel. Iedereen mag anders zijn. Iedereen mag anders denken. Op De Vlindertuin voelt ieder kind zich welkom!

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school & Schone school
  • Helder
  • Betrokken
  • Ontwikkelingsgericht
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. De Vlindertuin is onderdeel van Brede School "Zwanehof". We werken hierbinnen nauw samen met Kober Kindercentra. Samen streven we ernaar om de kinderen in één gebouw een educatief centrum te bieden waarin plaats is voor onderwijs, opvoeding, ontspanning en opvang. Leerlingen van onze school kunnen via Kober kindercentra voor tussenschoolse en buitenschoolse opvang terecht bij Kinderdagverblijf en BSO Hupsakee. Bij de opvang buiten schooltijd ligt de nadruk op het vrijetijdse karakter. De kinderen kunnen spelen, lezen, kletsen met leeftijdsgenoten of een sportactiviteit ondernemen. Er is natuurlijk ook gelegenheid om huiswerk te maken. Ieder kind kan bovendien rekenen op voldoende individuele aandacht van de professionele groepsleiding.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven