KPO Basisschool De Vlindertuin

Rector Hellemonsstraat 3 4702 RG Roosendaal

  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leefklimaat en veiligheid

Leerlingen zijn/waren soms minder tevreden dan we gewend zijn en dan we wenselijk vinden. We hebben het beleidsplan sociale veiligheid geactualiseerd. De regels van onze school zijn aangepast en teruggebracht tot 5 leefregels:

1. Ik ben aardig voor een ander. Ik toon respect.

2. Ik ben rustig in de school.

3. Ik houd de school en omgeving netjes.

4. Ik luister naar elke leerkracht.

5. Ik let op mezelf.

Deze regels worden actief in de groepen besproken (wat betekenen deze regels, welk gedrag zien we dan?) en we zullen nog strakker gaan sturen op naleving van deze regels. In 2 groepen in de bovenbouw, hebben we ook externe hulp ingeschakeld om van deze groepen fijne top-groepen te maken. Wij vinden het belangrijk dat school altijd een veilige omgeving is voor iedere leerling!


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders en leerlingen geven onze school een ruime voldoende. Daar zijn we erg blij mee. Toch zien we dat we op een aantal punten ook nog steeds kunnen verbeteren. 

Daar gaan we de komende jaren zeker mee aan de slag, zodat we bij een volgend onderzoek een nog hoger rapportcijfer scoren. 

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven