School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Van Goghlaan 8 4703 JB Roosendaal

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Veilig
  • Verantwoordelijk
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment, schooljaar 2020-2021, telt de school zo'n 153 leerlingen, verdeeld over 10 klaslokalen en gebruik makend van 3 leerpleinen. Het is de verwachting dat het leerlingaantal van de school rond de 150 leerlingen zal stabiliseren of nog een kleine terugloop gaat laten zien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in het gebouw Zonneboom samen met een SO school, cluster 4, de Fakkel. Binnen het gebouw zijn initiatieven tot inhoudelijke samenwerking en versterking van het Passend Onderwijs t.b.v. het gehele samenwerkingsverband.

Terug naar boven