School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Van Goghlaan 8 4703 JB Roosendaal

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Lange tijd waren scholen voor speciaal basisonderwijs niet verplicht tot het afnemen van een eindtoets. Vanaf schooljaar 2019-2020 is dit ook verplicht geworden voor onze school. Reeds 3 jaar neemt de school echter al wel een eindtoets, Route 8, af. Dit temeer om onze eigen interne advisering kritisch naast de eindtoets te leggen. In onze advisering wegen we echter meer dan de toetsresultaten alleen. De leerattitude, executieve vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling zijn sterk medebepalend. Het advies dat we geven moet naar onze mening zo kansrijk mogelijk zijn voor de leerling. De keuze is op Route 8 gevallen omdat dit een adaptieve digitale toets is met een beperkte afnametijd. We willen onze leerlingen gelijk aan leerlingen in de basisschool een eindtoets laten ervaren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven