School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Van Goghlaan 8 4703 JB Roosendaal

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaats gevonden voor ouders, leerlingen en medewerkers. De resultaten zijn in de bijlage toegevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven