Openbare Basisschool De Singel

Burg Prinsensingel 87 4701 HL Roosendaal

  • Door het toepassen van samenwerkingsopdrachten tijdens de lessen, leren de leerlingen samen. Bijvoorbeeld tijdens een rekencircuit.
  • Hunebedden namaken buiten in de zandbak met een zak aardappelen als alternatief voor de stenen. Een mooi voorbeeld van ons middagonderwijs.
  • Leren doen wij niet alleen in de klas. De leerlingen krijgen ook gastlessen en gaan mee naar verschillende (werk)plekken om te leren.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel

In het kort

Toelichting van de school

Zo wendbaar en uniek als de kinderen zijn, zo is ook ons onderwijs. Hiervoor kijken we goed naar wat we onze kinderen mee kunnen geven. We leggen ze daarom de wereld van vandaag uit en ontdekken samen de wereld van morgen.

Dit houdt in dat we als school de kinderen een solide basis meegeven, we werken aan de vorming van hun eigen identiteit en we maken de kinderen wendbaar om zich aan te kunnen passen aan de snel veranderende wereld om zich heen.

Dit maakt ons onderwijsconcept uniek en gewaardeerd onder mensen die onze school kennen en bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vaardig voor de 21e eeuw
  • Thematisch onderwijs
  • Ontdekkend leren
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Jezelf en anderen leren kennen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Singel zien we sinds 2022 weer een groei in het aantal aanmeldingen. Dit komt mede door mond op mond reclame van tevreden ouders en verzorgers. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 starten we met een continurooster op de Singel. 96% van de kinderen bleef in de oude situatie al op school voor de lunch. We wilde dit vanuit het oogpunt van kansgelijkheid voor alle leerlingen gelijk trekken. Daarnaast kunnen we op deze manier flexibeler omgaan met onze onderwijstijd en beter meebewegen met het ritme van de kinderen.

De kinderen lunchen met de leerkracht in de klas en worden tijdens het buitenspelen begeleid door personeel van de school zonder lesgevende taken op die dag.

Voor het lunchen wordt minimaal 15 en maximaal 30 minuten tijd ingebouwd. 

Er wordt samengewerkt met Kober tijdens de voor- en naschoolse opvang. Drie keer per week vindt de naschoolse opvang plaats op De Singel. De andere momenten vinden plaats op een eigen locatie van Kober. De kinderen worden dan door medewerkers van Kober gebracht en gehaald.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven