Openbare Basisschool De Singel

Burg Prinsensingel 87 4701 HL Roosendaal

 • U bent welkom! 
Maakt u wel een afspraak a.u.b. 
Via http://obsdesingel.viditour.nl kunt u ook een digitale rondleiding volgen.
 • Ruime lichte lokalen, die gezellig, maar wel netjes zijn ingericht. Dit geeft de rust om te kunnen werken en leren.
 • Samen leren en samen vieren. De ondersteuning van ouders is erg belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
 • Een enthousiast team, wat anders durft te denken en te doen.
 • Bijna te veel om op te noemen.

In het kort

Toelichting van de school

Zo veelzijdig en kleurrijk als onze kinderen zijn, zo is ook ons onderwijs. Dit is gericht op de algehele ontwikkeling van kinderen. Hiervoor kijken we goed naar wat we onze kinderen mee kunnen geven, welke ontwikkelingen er zijn in de samenleving en welke eisen er aan modern en eigentijds onderwijs gesteld worden. Hierin maken we keuzes en doen waar mogelijk aanpassingen aan ons aanbod en de werkwijzen. Dit maakt ons onderwijsconcept uniek en gewaardeerdonder mensen die onze school kennen en bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind is vooral Kind
 • Werken vanuit welbevinden
 • Leerateliers
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Sterk team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de afgelopen jaren licht gegroeid. We zien dit als een compliment voor de prestaties die wij leveren. Toch realiseren we ons dat er in Roosendaal krimp plaats vindt. Wij gaan er dan ook van uit dat ons leerlingenaantal zich zal stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In 2014 heeft de school bewust gekozen voor de handhaving van de huidige schooltijden.

Er wordt samengewerkt met Kober tijdens de voor- en naschoolse opvang. Twee keer per week (dinsdag en donderdag) vindt de naschoolse opvang plaats op De Singel. De andere momenten vinden plaats op een eigen locatie van Kober. De kinderen worden dan door medewerkers van Kober gebracht en gehaald.

De tussen schoolse opvang wordt uitgevoerd door overblijfouders. Vanuit de school zijn er een aantal collega's die deze ouders ondersteunen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven