Openbare Basisschool De Singel

Burg Prinsensingel 87 4701 HL Roosendaal

  • Door het toepassen van samenwerkingsopdrachten tijdens de lessen, leren de leerlingen samen. Bijvoorbeeld tijdens een rekencircuit.
  • Hunebedden namaken buiten in de zandbak met een zak aardappelen als alternatief voor de stenen. Een mooi voorbeeld van ons middagonderwijs.
  • Leren doen wij niet alleen in de klas. De leerlingen krijgen ook gastlessen en gaan mee naar verschillende (werk)plekken om te leren.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel

In het kort

Toelichting van de school

Zo wendbaar en uniek als de kinderen zijn, zo is ook ons onderwijs. Hiervoor kijken we goed naar wat we onze kinderen mee kunnen geven. We leggen ze daarom de wereld van vandaag uit en ontdekken samen de wereld van morgen.

Dit houdt in dat we als school de kinderen een solide basis meegeven, we werken aan de vorming van hun eigen identiteit en we maken de kinderen wendbaar om zich aan te kunnen passen aan de snel veranderende wereld om zich heen.

Dit maakt ons onderwijsconcept uniek en gewaardeerd onder mensen die onze school kennen en bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vaardig voor de 21e eeuw
  • Thematisch onderwijs
  • Ontdekkend leren
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Jezelf en anderen leren kennen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In 2022 zijn we een onderzoek opgestart naar de invoering van andere schooltijden. In dit onderzoek bekijken we meerdere modellen en gebruiken we onder andere ook de kennis die we opgedaan hebben tijdens de coronaperiode. De verwachting is om gedurende 2022 duidelijkheid te hebben in dit onderzoek

Er wordt samengewerkt met Kober tijdens de voor- en naschoolse opvang. Drie keer per week vindt de naschoolse opvang plaats op De Singel. De andere momenten vinden plaats op een eigen locatie van Kober. De kinderen worden dan door medewerkers van Kober gebracht en gehaald.

De tussen schoolse opvang wordt uitgevoerd door overblijfouders. Vanuit de school zijn er een aantal collega's die deze ouders ondersteunen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven