Openbare Basisschool De Singel

Burg Prinsensingel 87 4701 HL Roosendaal

 • Door het toepassen van samenwerkingsopdrachten tijdens de lessen, leren de leerlingen samen. Bijvoorbeeld tijdens een rekencircuit.
 • Hunebedden namaken buiten in de zandbak met een zak aardappelen als alternatief voor de stenen. Een mooi voorbeeld van ons middagonderwijs.
 • Leren doen wij niet alleen in de klas. De leerlingen krijgen ook gastlessen en gaan mee naar verschillende (werk)plekken om te leren.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel

Het team

Toelichting van de school

Voor de vakleerkrachten werken we samen met andere organisaties.

 • De vakleerkracht spel en bewegingsonderwijs komt uit een samenwerking met SSNB
 • De vakleerkracht beeldend (tekenen en handvaardigheid) komt uit een samenwerking met CultuurCompaan

Laatstgenoemde vakleerkracht wisselt jaarlijks. Hierbij zoeken we elk jaar een vakleerkracht bij een nieuwe discipline. Denk hierbij aan disciplines zoals:
- Beeldend
- Dans
- Muziek
- Drama
- Erfgoed

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met vervangingsproblemen wanneer een teamlid ziek is of verlof heeft. Op De Singel hebben wij daarom een vervangingsbeleid waarin stapsgewijs staat beschreven wat wij doen wanneer er vervanging nodig is.

 1. Onderwijzend personeel dat ambulant is, wordt gevraagd de klas over te nemen.
 2. De duo leerkracht wordt gevraagd om extra te werken.
 3. Er wordt een vervangingsaanvraag gedaan vanuit de invalpool.
 4. De onderwijsassistent of stagiair neemt de groep over onder toeziend oog van een andere leerkracht.
 5. De leerkrachten die niet werkzaam zijn deze dag worden gevraagd.
 6. De intern begeleider of directie neemt tijdelijk de groep over.
 7. De klas wordt verdeeld over de andere groepen (groep 1-2 wordt niet over hogere groepen verdeeld).

Mochten alle bovenstaande stappen niet mogelijk zijn, is de laatste mogelijk om een klas naar huis te sturen. Wij spannen ons uiteraard als team in om ervoor te zorgen dat dit niet nodig is. Het streven is om een klas nooit langer dan 2 dagen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Nagenoeg iedere leerkracht beschikt over een specialisme waar in de school mee gewerkt wordt. Zij voorzien in adviezen en ondersteuning voor de overige leerkrachten en eventueel kinderen.

Enkele van deze specialismen zijn:

 • Gedrag
 • Rekenen
 • Taal
 • Culturele vorming
 • Bewegingsonderwijs

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen zijn leerlingen volop bezig met hun eigen ontwikkeling. Door goed te observeren en te sturen waar nodig begeleiden onze leerkrachten de leerlingen in de eerste beginselen van het leren van belangrijke sociale en schoolse vaardigheden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gedurende de schoolweek komt er van alles aan bod in de groepen. Qua uren wordt dit vaak afgestemd op de behoefte van de groep, de ene groep heeft dan ook wat meer tijd nog voor bijvoorbeeld rekenen dan de andere groep. Rekenen, taal en lezen komt dagelijks voorbij. Wereldoriëntatie en creatieve vorming wordt geïntegreerd gegeven. De onderwerpen en opdrachten daarvoor worden bepaald aan de hand van onze schoolbrede thema's

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Singel is een brede zorgschool. We hebben diverse specialisten. Hun rol is om de kinderen zoveel als mogelijk onder schooltijd en in de klas te begeleiden. Dit doen wij door middel van het coachen van elkaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als school hebben wij de ambitie om te groeien naar een kindcentrum. Samen met Kober voor de kinderopvang vormen wij dan één kindcentrum. Elkaars expertise kan worden gebruikt om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Momenteel is er plek op onze school voor leerlingen van 2 t/m 12 jaar. Kinderen van 2 en 3 jaar vallen daarbij onder het Kober gedeelte. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven