Openbare Basisschool De Singel

Burg Prinsensingel 87 4701 HL Roosendaal

  • Door het toepassen van samenwerkingsopdrachten tijdens de lessen, leren de leerlingen samen. Bijvoorbeeld tijdens een rekencircuit.
  • Hunebedden namaken buiten in de zandbak met een zak aardappelen als alternatief voor de stenen. Een mooi voorbeeld van ons middagonderwijs.
  • Leren doen wij niet alleen in de klas. De leerlingen krijgen ook gastlessen en gaan mee naar verschillende (werk)plekken om te leren.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van de tevredenheidspeiling laat een heel uiteenlopend beeld zien. De leerlingen van groep 8 scoren de school vele malen lager dan de leerlingen van groep 6. Een groot deel hiervan is te verklaren door de sociale spanningen binnen die groep waar we, ondanks veel ondersteuning zowel intern als extern, moeilijk grip op kregen. De populatie kinderen in die groep is ook afwijkend voor de populatie in de lagere groepen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oranje score op kwaliteitszorg zit net name in de afstemming in verwachtingen tussen ouders en school. Daarnaast krijgt ook de medezeggenschapsraad een onvoldoende score voor zichtbaarheid. 

Om die reden steken we volgend jaar in op de verbinding tussen ouders en school. De gesprekscyclus is aangepast, deze zal meer toegespitst zijn op het afstemmen van de verwachtingen dan het bespreken van kale resultaten. Daarnaast zal de MR een zichtbaarheidscampagne opstarten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven