Basisschool De Zjwiek

Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel

Ruimte voor ieders talent - Ambitieus in Onderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de groepen 6,7,8 hebben in mei-juni 2021 meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek van Vensters-PO.
De uitkomsten worden besproken zowel binnen het team en met de medezeggenschapsraad van de Zjwiek.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten op school en in de groep(en). Basisschool de Zjwiek heeft een digitaal communicatiesysteem. Indien nodig of wenselijk organiseren wij een ouderavond, waarin wij de ouders op de hoogte brengen of het gesprek aangaan. Het afgelopen schooljaar is dit vanwege Corona helaas niet mogelijk geweest.

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij een oudertevredenheidsenquete gepland.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven