Basisschool De Zjwiek

Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel

Ruimte voor ieders talent - Ambitieus in Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Ruimte voor ieders talent' -  'Ambitieus in Onderwijs' is onze nieuwe missie. Wij willen een school zijn die hoge verwachtingen uitspreekt en deze ook waarmaakt. Dat doen wij naar kinderen, maar ook naar onszelf. Iedereen heeft talenten. De persoonsgerichte ontwikkeling van kinderen naar leren, leven en werken staat centraal.

Wij bieden uitdagend en toekomstgericht leren voor optimale ontplooiingskansen in een realistisch perspectief. Basisschool de Zjwiek kiest voor een inspirerend vergezicht, waarin wij al het goede van ons onderwijs verbinden met de nieuwe inzichten uit de 21e eeuw. 

Basisschool de Zjwiek stelt zichzelf als doel om de kinderen van 'nu' voor te bereiden op de 'toekomst'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspireren
  • Verbinden
  • Ondernemen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
293
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven