Basisschool De Zjwiek

Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel

Ruimte voor ieders talent - Ambitieus in Onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool de Zjwiek is sterk veranderd. Het afgelopen jaar heeft er een natuurlijke uitstroom plaatsgevonden van pensioengerechtigde leerkrachten en leerkrachten met andere loopbaanwensen. De gemiddelde leeftijd is hierdoor enigszins gedaald. Op basisschool de Zjwiek werken 5 mannen en 21 vrouwen. 

op school werken:

1 directeur

2 IBer / teamleiders

1 conciërge

1 administratief medewerker

3 interieur verzorgers

1 vakleerkracht muziek

17 leerkrachten

Wij kiezen voor kleine groepen, veel leerkrachten voor de groep en weinig ambulante uren. Het totaal aantal FTE's bedraagt 16. De Zjwiek heeft in totaal 13 groepen. de gemiddelde groepsgrootte in de onderbouw is 20-25 leerlingen per groep. in de midden- en bovenbouw 24 - 28 leerlingen per groep.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool de Zjwiek zoekt continue naar mogelijkheden het onderwijs te verbeteren en nog meer af te stemmen op de individuele behoefte. We hechten waarde aan creativiteit en het vermogen om talenten te ontwikkelen. Wij bieden de mogelijkheden en ruimte om leerkrachten te laten doen waar zij goed in zijn, want op deze wij zullen leerkrachten dit ook met de kinderen doen; ruimte voor ieders talent voor klein en groot!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool de Zjwiek heeft in het nieuwe schoolplan 2015-2019 de talentontwikkeling van leerkrachten als een van de belangrijkste speerpunten opgenomen. Leerkrachten werken in clusters groepsoverstijgend en verdelen met hun collega's de lessen en taken op basis van hun kwaliteiten en talenten. Op deze wijze ontstaan er specialisten.

Basisschool de Zjwiek ontwikkelt de komende jaren een aanbod voor de beter presterende leerlingen. Het aanbod is gebaseerd op de 21e eeuws vaardigheden. Daarbij hoort uiteraard ook de verdere digitalisering van het onderwijsaanbod.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven