Koningin Emmaschool

Smidstraat 27 2231 EK Rijnsburg

  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben de school een mooi rapportcijfer gegeven een gemiddelde van 8,4. Daar zijn we dan ook dankbaar voor, want de kinderen staan centraal en hun mening doet ertoe! De kwaliteit van de lessen beoordelen zij als goed tot zeer goed. De uitleg van de leerstof geven de kinderen een 8,7. Dit willen we graag vasthouden en daarnaast onderzoeken we wat nog beter kan in het lesgeven.

De kinderen zijn over de school en de klas minder tevreden dan over de lessen. Het gaat hierbij om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in de klas en op de school. Dit aspect scoort lager dan het lesgeven en dat vinden wij niet acceptabel. De komende periode gaan we met de kinderen in gesprek. In de leerlingenraad gaat de rapportage besproken worden zodat we meer context krijgen rondom de cijfers. Ook de leerkrachten voeren kringgesprekken. Da

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven