Koningin Emmaschool

Smidstraat 27 2231 EK Rijnsburg

  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hart voor aarde
  • Toegankelijk en samen
  • Afwisseling in het leren
  • Plezier en humor
  • Creativiteit en talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Emmaschool groeit en bloeit! Kwalitatief goed onderwijs, een nieuw en duurzaam schoolgebouw en een nieuwbouwwijk zorgen ervoor dat het aantal leerlingen toeneemt. Op 1 februari 2023 zijn er 196 leerlingen ingeschreven. Daarnaast zullen we gaandeweg het jaar een aantal kinderen verwelkomen die instromen in groep 2 t/m 8. De gemiddelde groepsgrootte is 23 leerlingen per groep.

Onze leerlingen zijn leergierig, sociaal en enthousiast. Op de Emmaschool vormen wij een samenleving in het klein. Waar het ene kind gebaat is bij herhaling, is bij het andere kind verrijking gewenst om de ontwikkeling te stimuleren.  Waar het ene kind grote stappen maakt, komt het andere kind ook vooruit door kleine stappen. We zijn een gevarieerd gezelschap. We doen ons uiterste best  om elk kind te laten bloeien. Elk kind mag er zijn en hoort erbij!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De middagpauze bestaat uit een kwartier samen met de leerkracht een zelf meegebrachte lunch eten. Daarna is er een overblijfregeling waarbij medewerkers van Smallsteps het buitenspel van de kinderen begeleiden. De verplichte kosten hiervoor zijn € 50 per kind per schooljaar. Tijdens dit begeleide buitenspel genieten de leerkrachten een half uur verplichte pauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven