Koningin Emmaschool

Smidstraat 27 2231 EK Rijnsburg

  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
  • Schoolfoto van Koningin Emmaschool

Het team

Toelichting van de school

Met veel passie, plezier en verantwoordelijkheidsgevoel werken wij aan het onderwijs op de Emmaschool. Om voor elke kind het juiste onderwijs te bieden is buitengewoon complex. Elk kind is uniek, heeft eigen behoeften, gezinssituaties, kansen en belemmeringen. Het werk van een leerkracht is belangrijk maar ook een uitdaging. Het gaat om de toekomst van de kinderen die ons zijn toevertrouwd. We bereiden kinderen voor op een toekomst die wij nog niet kennen en in rap tempo verandert. Het is dan ook meer dan nodig dat leerkrachten in een team met elkaar samenwerken en samenleren. Op de Emmaschool dragen we samen het onderwijs en hebben we regelmatig leerkringen waarin van en met elkaar leren om zo onze kerntaak goed te kunnen vervullen, namelijk goed onderwijs aan de kinderen verzorgen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten worden bij ziekte of buitengewoon verlof vervangen door invallers. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van onze teamleden. Zij kennen immers onze leerlingen. Kunnen zij niet, dan komt er een invaller van buitenaf of vragen we een lio-student van de PABO om in te vallen. De klassenmap geeft informatie over de groep in geval van ziekte of verlof. Indien geen vervanging mogelijk is, kan de groep worden verdeeld over andere groepen. In uiterste gevallen gaat de groep naar huis, maar alleen nadat ouders hiervan op de hoogte bent gesteld. Gezien het nijpende tekort aan (inval)leerkrachten ligt het in de verwachting dat het tijdens griepperiodes meer zal voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd. Natuurlijk doen we er alles aan om dit te voorkomen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school besteden we de leertijd effectief,  omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor de leerresultaten. We streven naar zo weinig mogelijk leertijdverlies door op tijd te beginnen en de lessen doelmatig te laten verlopen. We passen daarvoor het Directe Instructie Model toe. We werken vanuit een dag- of weekplanning en zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd). We variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs.

Wij nemen de zorgplicht zeer serieus. Dit betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dat kan op deze school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immers het beste.

De Emmaschool en de leerkrachten die er werken hebben geleerd ook een open oog en oor te hebben voor de talenten en interesses van hoogbegaafde leerlingen. Onze school ontwikkelt zich om deze leerlingen op het juiste niveau uit te dagen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben wij  een rekenspecialist in de school. Eveneens hebben we plannen om naast een plusklas ook een klusklas te hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Emmaschool komen wij tegemoet aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. De bewegings- en experimenteerdrang van een kleuter vraagt om een omgeving waarin spel centraal staat.  Zij krijgen door middel van spel grip op de wereld om hen heen. Bieden van een rijke leeromgeving die uitdaagt tot spel.

De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij bieden de kinderen, naast gezamenlijke taal- en rekenactiviteiten in de grote groep, ook activiteiten aan die specifiek passen bij hun niveau.  De groepjes en activiteiten in de kleine kring zijn gebaseerd op onze bevindingen vanuit Leerlijnen Jonge Kind. 


Terug naar boven