Julianaschool Rijnsburg

De Poel 2 2231 TK Rijnsburg

  • De school beschikt over een ruim schoolplein.
  • Lezen is zo leuk en belangrijk! In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek wordt er daarom veel aandacht besteed aan lezen.
  • Leren gebeurt niet alleen in de klas: alle groepen gaan er jaarlijks op uit voor een excursie, schoolreisje of bezoek aan een voorstelling.
  • We besteden aandacht aan de viering van christelijke feesten.
  • Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek bieden we ge├»ntegreerd aan in de vorm van projecten.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid

Wanneer ouders tips of opmerkingen hebben over verbeterpunten van onze school dan horen we die het liefste direct. Ouders kunnen daarvoor altijd contact opnemen. Jaarlijks krijgen ouders ook de gelegenheid om een vragenlijst in te vullen waarbij ze kunnen aangeven hoe ze over school denken. Bij de laatste peiling had 80% van de ouders gereageerd. Gemiddeld geven de ouders ons het rapportcijfer 8,4. Het volledige rapport vindt u hiernaast door op het plusje te drukken.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven