Julianaschool Rijnsburg

De Poel 2 2231 TK Rijnsburg

  • De school beschikt over een ruim schoolplein.
  • Lezen is zo leuk en belangrijk! In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek wordt er daarom veel aandacht besteed aan lezen.
  • Leren gebeurt niet alleen in de klas: alle groepen gaan er jaarlijks op uit voor een excursie, schoolreisje of bezoek aan een voorstelling.
  • We besteden aandacht aan de viering van christelijke feesten.
  • Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek bieden we geïntegreerd aan in de vorm van projecten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website Julianaschool op de kaart. Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school. U kunt onder andere lezen wat onze visie op onderwijs is en hoe we er zo goed mogelijk voor proberen te zorgen dat onze leerlingen het fijn hebben en veel leren. 

We realiseren ons dat het kiezen van een basisschool niet alleen gebeurt op basis van documenten en cijfers; het is minstens zo belangrijk om de sfeer op school te ervaren. U bent dan ook van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een rondleiding en nadere kennismaking. We laten u met veel plezier onze mooie school zien.

Het team van de Julianaschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken teamleden en ouders
  • prettige en veilige sfeer
  • doel- en resultaatgericht
  • aandacht voor verschillen
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven