Koningin Wilhelminaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Kerkstraat 21 2231 CX Rijnsburg

  • De koningin Wilhelminaschool is een leuke school waar plezier en leren hand in hand gaan.
  • Om het jaar doen we een schoolbreed groot project, hier ziet u een foto van ons laatste grote project nl. muziek!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2021 hebben wij een ouderenquête afgenomen.

Van de 140 gezinnen die een enquête hebben gekregen hebben 95 gezinnen de enquête ingevuld.

Over de uitslag kunnen wij niet anders dan tevreden zijn.

Natuurlijk zijn er altijd zaken die wellicht beter kunnen, u als ouder hoeft echt niet te wachten totdat er een enquête wordt afgenomen, zijn er zaken neem contact op met de school!!!

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven