Koningin Wilhelminaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Kerkstraat 21 2231 CX Rijnsburg

  • De koningin Wilhelminaschool is een leuke school waar plezier en leren hand in hand gaan.
  • Elk jaar doen we een schoolbreed groot project, hier ziet u een foto van ons laatste grote project nl. muziek!
  • Elke week beginnen we de week  met elkaar in de hal.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van de koningin Wilhelminaschool te Rijnsburg. Onze school staat midden in Rijnsburg en is bijna 100 jaar oud.  Het gebouw ziet er van buiten authentiek uit, maar is van binnen helemaal ingesteld op goed en modern onderwijs. Kom binnen en u zult verrast zijn van de prachtige mogelijkheden. Onze missie is dat uw kind met plezier naar school moet gaan en wij trachten er bij uw kind uit te halen wat er in zit. Zo willen we dat uw kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig , verantwoordelijk en creatief persoon. 
Centraal staat: respect voor elkaar en onderlinge verschillen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede, gezellige sfeer
  • Veel leren
  • Christelijke basisschool
  • Coöperatief leren
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal is de afgelopen redelijk stabiel, zo ongeveer 225 leerlingen.
Per schooljaar kunnen wij 30 nieuwe leerlingen plaatsen.
Wanneer u hier nadere informatie over wilt ontvangen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mail dan naar: a.heus@wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl of bel 071-4082871

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven