KOC De Brakken

Burgemeester Sweensplein 7 5121 EM Rijen

 • Schoolfoto van KOC De Brakken
 • Schoolfoto van KOC De Brakken
 • Schoolfoto van KOC De Brakken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Kindontmoetingscentrum de Brakken uit Rijen. In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Onderwijs en opvang zijn nauw op elkaar afgestemd om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Op deze schoolpagina geven u graag informatie over onze basisschool. Mocht u op deze pagina niet voldoende informatie kunnen vinden dan kunt u altijd op onze site www.brakken.nl kijken of een afspraak maken in ons prachtige gebouw. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Rust en structuur
 • Samenwerken (coöperatief)
 • Onderwijs op maat
 • Vakdocenten gym
 • Samenwerking met Kinderopvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Groepsindeling schooljaar 2023-2024:

 • 5 groepen 1-2
 • 3 groepen 3
 • 2 groepen 4
 • 2 groepen 5
 • 2 groepen 6
 • 2 groepen 7
 • 2 groepen 8
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
421
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven