KOC De Brakken

Burgemeester Sweensplein 7 5121 EM Rijen

  • Schoolfoto van KOC De Brakken
  • Schoolfoto van KOC De Brakken
  • Schoolfoto van KOC De Brakken

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vragenlijst leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in november 2018. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 5 t/m 8  (n=171 van de 204). Het responspercentage was 84%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,39. Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school: de leerlingenraad bespreekt 1 x per maand allerlei zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Vragenlijst ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in november 2018. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=93 van de 313). Het responspercentage was 30%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school: score 3,37. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de ouderraad en de MR.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven