Openbare Basisschool De Botter

Voorn 11 2986 JA Ridderkerk

  • In de kleutergroepen werken we in thema's. En in de andere groepen worden de wereldoriëntatie vakken thematische aanboden en verwerkt.
  • Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een eigen tablet, Ipad of laptop. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijsaanbod.
  • De Botter heeft een intensieve samenwerking met Stichting Bram, een stichting voor meervoudig beperkte kinderen
  • De school heeft een compleet nieuw schoolplein waar veel ruimte is voor bewegen en samenspelen.
  • Wij organiseren gedurende de dag diverse activiteiten waarbij samenwerken, samenleren en samenleven centraal staan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS de Botter

OBS de Botter is een openbare school gevestigd in de wijk Drievliet in Ridderkerk. Het gebouw biedt vele mogelijkheden en biedt daardoor ruimte voor meerdere partijen. Naast groep 1 t/m 8 is Stichting Bram, Yes!kinderopvang en de groep Victor de Verkenner in het gebouw gehuisvest. Samen vormen wij Kindercentrum Nova locatie Drievliet.

Het motto van onze school is "samen jezelf zijn".

Samen betekent voor de Botter dat de kinderen van en met elkaar leren. Maar samen betekent ook dat wij streven naar een optimale samenwerking tussen leerling, de ouders/verzorgers en de school. De ontwikkeling van het individuele kind staat hierbij altijd centraal. Door middel van diverse werkvormen, materialen en ondersteuning willen we ieder kind tot zijn recht laten komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Aandacht
  • Kind mag zichzelf zijn
  • Gericht op de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Van de huidige 285 leerlingen volgen 55 leerlingen onderwijs op De LeerOnderneming. Dit is onderwijs van 10 tot 14 jaar. De vorm van onderwijs valt voor het primair onderwijs deel adminstratief onder OBS de Botter.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven