Openbare Basisschool De Botter

Voorn 11 2986 JA Ridderkerk

  • De Botter heeft een intensieve samenwerking met Stichting Bram, een stichting voor meervoudig beperkte kinderen
  • Op onze twee schoolpleinen is veel ruimte voor bewegen en samenspelen. Daarnaast hebben wij een groen buitenlokaal: ons tiny forest
  • De methode is een belangrijk middel om doelen te bereiken. Daarbij
zetten we rijke werkvormen in om betrokkenheid te creƫren en
samenwerken
  • De zorg voor elkaar en voor onze aarde, het gebruik van ICT, het leren van Engels, reflecteren op  je eigen handelen en samenwerken.
  • Wij organiseren gedurende de dag diverse activiteiten waarbij samenwerken, samenleren en samenleven centraal staan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school neemt ieder jaar de tevredenheidspeiling van Vensters PO af onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8. De uitslagen worden besproken met de leerlingen in de groep en met de leerlingenraad. Met elkaar worden waar nodig actiepunten opgesteld en uitgevoerd in de groepen. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven