CBS De Springplank

Groeneweg 60 3911 PG Rhenen

  • De Springplank zijn we samen. Leerlingen, ouders en team zijn allemaal even belangrijk op school.
  • Grote 'eye-catcher' binnen is de theatertrap in de centrale hal: een mooie plek om presentaties te geven en samen bijeen te komen.
  • Ons motto is ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Daar gaan we voor op De Springplank!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van CBS De Springplank!

De school is gehuisvest in een open en transparant gebouw, ontworpen vanuit onze eisen voor goed onderwijs. Een gebouw waarin de boom een belangrijke positie inneemt en daar hebben we niet zomaar voor gekozen. Een boom biedt beschutting en geborgenheid, het is sterk, staat stevig in de grond en het groeit uit een heel klein zaadje. Eigenlijk net als wij. De boom sluit ook aan bij de boom van de zeven gewoonten van The leader in me. 

De Springplank is een christelijke school. De bijbel geeft ons inspiratie, richting en houvast. Wij willen een plek zijn waar we samen delen, samen groeien en samen sterk zijn. 

Met trots tonen we u onze mooie schoolresultaten op deze schoolpagina. Op de daarop volgende tabbladen leest u meer over de waardering en de bedrijfsvoering van onze schoolvereniging VPCO Rhenen. Deze bieden een stevig fundament voor de toekomst van uw en onze kinderen!  

Bent u op zoek naar meer schoolspecifieke informatie over De Springplank? Neemt u dan een kijkje op onze website www.cbsdespringplank.nl.  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ONTMOET God en de ander
  • ONTDEK jouw talenten
  • ONTWIKKEL jezelf
  • Persoonlijke groei
  • Professionele cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Springplank streven we ernaar onze groepen niet kleiner of groter dan tussen de 22- 27 leerlingen te maken. Soms zijn de groepen iets kleiner en soms wat groter. In  schooljaar 2021- 2022 zijn we gestart met 9 groepen. We zijn een redelijk stabiele school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds de start van schooljaar 2016-2017 werkt De Springplank met een continurooster. Naast vier gelijke schooldagen, blijft de heerlijke vrije woensdagmiddag bestaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven