CBS De Springplank

Groeneweg 60 3911 PG Rhenen

  • De Springplank zijn we samen. Leerlingen, ouders en team zijn allemaal even belangrijk op school.
  • Grote 'eye-catcher' binnen is de theatertrap in de centrale hal: een mooie plek om presentaties te geven en samen bijeen te komen.
  • Ons motto is ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Daar gaan we voor op De Springplank!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elke vier jaar vragen we de kinderen van groep 5 tot en met 8 naar hun mening over allerlei schoolzaken. Dit doen we met behulp van een kwaliteitskaart. De uitkomsten van de kaart worden besproken met de leerlingenraad, het managementteam en het voltallige team van leerkrachten. Daarna besluiten we welke acties we ondernemen. Daarna wordt periodiek besproken hoe het gaat. Dit doen we onder meer met de leerlingenraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke twee jaar houden we een ouderenquête. Hierbij worden ouders uitgenodigd hun mening te geven over diverse zaken die met de schoolgemeenschap te maken hebben. De uitkomsten worden besproken in de medezeggenschapsraad, het managementteam en het team van personeelsleden. Daar waar nodig wordt actie ondernomen op zaken die anders en beter kunnen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven