CBS De Springplank

Groeneweg 60 3911 PG Rhenen

  • De Springplank zijn we samen. Leerlingen, ouders en team zijn allemaal even belangrijk op school.
  • Grote 'eye-catcher' binnen is de theatertrap in de centrale hal: een mooie plek om presentaties te geven en samen bijeen te komen.
  • Ons motto is ONTMOET, ONTDEK, ONTWIKKEL. Daar gaan we voor op De Springplank!

Het team

Toelichting van de school

Op De Springplank zijn 23 professionals werkzaam: 18 leerkrachten (waaronder de directeur zonder lesgevende taken), 1 onderwijsassistente en 1 administratief medewerkster. De meeste leerkrachten werken parttime en draaien in duo's een groep. Ons team bestaat uit 20 dames en 3 heren. Zij zijn werkzaam in de midden- en bovenbouw.

Onze 214 leerlingen zijn in schooljaar 2020- 2021 verdeeld over 9 groepen. Op schoolniveau hanteren we een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 25 kinderen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of andere omstandigheden kan de directie soms op heel korte termijn met een situatie worden geconfronteerd waarbij vervanging van een leerkracht nodig is. Dan hanteren we in principe de volgende procedure:
1. De duo collega vragen of deze kan en wil.
2. Er wordt gevraagd of een collega die die dag niet  werkt in kan/ wil vallen (teamapp)
3. Groep 1 dag splitsen (vanaf groep 3)
4. Een externe vervanger van IPPON
5. Inzetten ambulant personeel: OOP_ IB- bouwcoördinatoren( max 3 x)
6. Een hogere groep splitsen en de leraar neemt de lagere groep over.
7. Groep 1 dag naar huis sturen
8. Rouleren met het naar huis sturen van de groepen zodat niet één groep meerdere dagen thuis zit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Springplank werken 23 vaste personeelsleden. Naast één onderwijsassistente, concierge en administratief medewerkster, zijn alle teamleden opgeleid als leerkracht. In iedere groep werken in principe maximaal twee leerkrachten. Professionalisering is op De Springplank heel belangrijk. Er werken intern begeleiders, remedial teachers, (midden)managers en een rekencoördinator. Op De Springplank hebben we (sociale) veiligheid hoog in het vaandel staan. Ondersteund door de methode Kanjertraining werken wij actief hier aan, aangestuurd door onze opgeleide Kanjercoördinator. Een teamlid opgeleid als gedragsspecialist. Daarnaast hebben we een specialist hoogbegaafdheid in het team. Jaarlijks volgen alle teamleden scholing, zowel in teamverband als individueel. Ook wij blijven leren!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Elk jaar bepalen we of reden is om de verdeling van de uren aan te passen. Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoefte van een groep.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elk jaar gaan we na of er reden is om de uren voor een vak aan te passen in verband met de onderwijsbehoefte van de groep.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast het 'Schoolondersteuningsprofiel' dat is opgesteld binnen ons Samenwerkingsverband Rijn en Gelders Vallei, werken wij met een 'Zorgplan', dat het ondersteuningsbeleid op onze school beschrijft. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen die met een VVE indicatie van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar De Springplank komen, krijgen ook bij ons een extra aanbod taal en woordenschat. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig. We ontvangen dan ook de overdracht vanuit het instrument KIJK.

Sinds december 2012 hebben we een peuteropvang- groep in onze school. Hier gaan we in de toekomst mee samenwerken met bijvoorbeeld de thema's in de groepen. Op de maandag, dinsdag en donderdag is er ook Buiten Schoolse Opvang in het gebouw.

Terug naar boven