Christelijke Basisschool De Stifthorst

Oude Holleweg 17 3927 CK Renswoude

  • Deze boom laat zien welke 7 gewoonten wij aanleren en gebruiken!
  • Rondom onze school kan je heerlijk buitenspelen.
  • Samen spelen, samen werken. Hier mag je worden wie je bent!
  • Heerlijk voetballen!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij bespreken de tevredenheidspeilingen in ons MT, met ons team en met de MR. 

Actiepunten worden meegenomen in ons jaarplan. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is helaas door te weinig ouders ingevuld om een betrouwbaar beeld te geven. We bespreken de oudertevredenheidspeiling met MT, MR en team. Actiepunten die hieruit vloeien nemen we mee in ons jaarplan. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven