Christelijke Basisschool De Stifthorst

Oude Holleweg 17 3927 CK Renswoude

  • Deze boom laat zien welke 7 gewoonten wij aanleren en gebruiken!
  • Rondom onze school kan je heerlijk buitenspelen.
  • Samen spelen, samen werken. Hier mag je worden wie je bent!
  • Heerlijk voetballen!

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op CBS De Stifthorst!

Hier kunt u lezen wie wij zijn en hoe wij onderwijs geven Bent u nieuwsgierig geworden? 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze mooie school. 

Namens het team,

Hanneke van Bellen

directeur CBS De Stifthorst

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Verantwoordelijkheid
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven