Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

  • De Venen beschikt over een leerplein voor de bovenbouw. Op het leerplein kunnen leerlingen zelfstandig of samen aan de slag.
  • Op het leerplein van de onderbouw is dagelijks een onderwijsassistent aanwezig die leerkrachten assisteert tijdens de les.
  • In de studio kunnen leerlingen filmpjes opnemen en wordt elke twee weken het Venen-Weekjournaal opgenomen.
  • De leerlingen van De Venen krijgen gymlessen van twee ervaren vakdocenten in de sporthal van Reeuwijk.
  • Vanaf groep 4 werken de leerlingen met, door de school gefinancierde,  Chromebooks.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is er wederom een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders van alle scholen van Stichting Klasse.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven