Oecumenische basisschool De Marimba

Limbostraat 5 1448 TP Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Marimba
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Marimba
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Marimba
  • Wie zich veilig voelt komt tot leren!
  • Samen kom je verder!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten (data) van de tevredenheid enquêtes, voor ouders, kinderen en werknemers, worden bij de evaluatie van het schooljaar betrokken. Daarbij streven wij naar het behalen van 7,5 of hoger op alle te scoren items. Wordt op een item lager gescoord dan een 7 dan analyseren we kritisch de vraag en bespreken we met het team welke verbeteraspecten moeten worden doorgevoerd. Een verbeterplan wordt gemaakt.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven