oecumenische basisschool De Marimba

Limbostraat 5 1448 TP Purmerend

Schoolfoto van oecumenische basisschool De Marimba

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten (data) van de tevredenheid enquêtes, voor ouders, kinderen en werknemers, worden bij de evaluatie van het schooljaar betrokken. Daarbij streven wij naar het behalen van 7,5 of hoger op alle te scoren items. Wordt op een item lager gescoord dan een 7 dan analyseren we kritisch de vraag en bespreken we met het team welke verbeteraspecten moeten worden doorgevoerd. Een verbeterplan wordt gemaakt.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven