oecumenische basisschool De Marimba

Limbostraat 5 1448 TP Purmerend

Schoolfoto van oecumenische basisschool De Marimba

Het team

Toelichting van de school

Onderbouw
Locatie: Hoofdgebouw

Groep 1/2a juf Glines (ma, di) en juf Marianne (wo, do, vr) 

Groep 1/2b juf Laura  (ma-vr)

Groep 1/2c juf Fanny (ma,di, wo) en juf Wendy (do, vr) 

Middenbouw
Locatie:Pieklocatie (naast het hoofdgebouw)

Groep 3a juf Iris (ma, wo,do) en juf Sylvia (di,vr)

Groep 3b juf Femke (ma, di) en juf Karin (wo,do,vrij)

Groep 4a juf Vianne (ma,di) en juf Monique (wo,do,vrij)

Groep 4-5 Juf Linda G. (ma,di) en juf Bianca (wo,do, vr)

Groep 5 Juf Denise (ma,wo,do,vr) en juf Tessa (di)

Bovenbouw
Locatie:Hoofdgebouw

Groep 6/7 juf Esther W. (ma,di) juf Anita (wo,do,vr)

Groep 7 meester André (ma,di,wo,vr) en juf Linda G. (vr)

Groep 8a juf Nathalie W. (ma-vr)

Groep 8b juf Nathalie V. (ma,di,wo) en juf Dina (do,vr)

Groep 8b juf Yvette (ma, di, wo, do) en juf Marja (vr)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een groepsleerkracht absent/ziek is kijken we eerst of de duo-collega in de mogelijkheid is om te komen werken. Als dit niet mogelijk is of de collega werkt fulltime dan kijken we of er een andere collega de groep wellicht kan overnemen. Als er geen interne leerkrachten beschikbaar zijn, benaderen we de vervangingspool om te kijken of er externe leerkrachten kunnen invallen. Als dit niet mogelijk is dan zijn er diverse scenario's die dan worden bekeken:

  • Indien mogelijk kijken wij ook naar creatieve- en sportieve oplossingen. Hierbij valt te denken aan: Oproep aan ouders met een onderwijsbevoegdheid om zo nu en dan in te vallen. Samenwerking zoeken met Wherelant (verzorging “kunstdag” bij absentie leerkracht) Samenwerking zoeken bij SPURD (verzorging sport/spel bij absentie leerkrachtl) Inzetten van kunstenaars projecten voor een dag via de stichting Lukida.
  • De groep zonder leerkracht wordt naar huis gestuurd. Bij het niet kunnen opvangen van een groep volgen wij de volgende stappen:
    - Het team wordt op de hoogte gesteld van het besluit.
    -  Ouders worden middels Social schools geïnformeerd (door de directie) Ouders worden verzocht om zelf opvang te regelen voor hun kind.Mocht dit niet mogelijk  zijn, zal de school voor opvang zorgen in een andere klas. Hierbij is dan sprake van opvang en zal er mogelijk geen onderwijsinhoudelijke les verzorgd worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn samengesteld als combinatiegroep 1/2.

Dit schooljaar zijn er in groep 3 tot en met 8 twee heterogene groepen (groep 4-5 en groep 6-7), 
de andere 8 groepen zijn homogeen. 

In groep 5 wordt muziek gegeven door de muziekschool.

Er is een plusklas voor meer- en hoogbegaafden. In deze plusklas krijgen leerlingen vanaf groep 5 een uur per week uitdagende opdrachten aangeboden en wordt er met de leerlingen gewerkt aan het leren leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven