Basisschool 't Prisma

Gasinjetstraat 1 1442 WN Purmerend

  • De kleuters hebben via een eigen deur toegang tot de eigen speelplaats
  • Wij zijn een "lekker Fit" school en hebben een "schoolplein 14".
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma
  • Onze kernwaarden zijn zichtbaar in de school
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als school zijn we zeer tevreden met de uitslag van het Oudertevredenheidsonderzoek. Een mooie 8!

Helaas hebben ook dit jaar te weinig ouders van onze school de enquête ingevuld om een betrouwbaar beeld te geven van de school.

In de praktijk ervaren wij echter dat ouders over het algemeen zeer tevreden zijn en daardoor minder bereid lijken om de enquête in te vullen; het gaat immers toch goed :).

De ouders die de enquête wel hebben ingevuld willen wij van harte bedanken en voor volgend jaar hopen wij dat nog meer ouders dit voorbeeld willen volgen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven