Basisschool 't Prisma

Gasinjetstraat 1 1442 WN Purmerend

  • De kleuters hebben via een eigen deur toegang tot de eigen speelplaats
  • Wij zijn een "lekker Fit" school en hebben een "schoolplein 14".
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma
  • Onze kernwaarden zijn zichtbaar in de school
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van één van de leerkrachten wordt er in principe altijd eerst naar vervanging gezocht door een eigen collega. Dat kan de duo collega zijn of een collega uit een andere groep. Op die manier staat er voor de kinderen altijd een bekend gezicht voor de groep.

Uiteraard lukt dit niet altijd, dan trekken wij een invaller van buitenaf aan.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven