Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Personeel die verlof hebben worden vervangen door iemand die een dag ambulant is of een collega via de vervangingspool

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben op onze school kleine groepen. Hier reserveren we expres extra formatie voor, omdat we vinden dat dit de kinderen en ons onderwijs ten goede komt. Bijvoorbeeld; een leerlingenaantal van 40 kinderen in groep 6, houdt in dat we twee klassen van 20 kinderen hebben.

Muziekonderwijs: in groep 5 volgen leerlingen muzieklessen die gegeven worden door docenten van muziekschool Waterland. Op die manier leren de leerlingen kennismaken met het bespelen van viool, gitaar of keyboard.

Bewegingsonderwijs: vanaf groep 3 worden de lessen bewegingsonderwijs verzorgd door de vakleerkracht. In groep 1/2 is er één gymles per week een vakleerkracht aanwezig. De overige beweeglessen worden door de leerkrachten zelf gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn welkom bij ons op school. In jaargroepen werken we planmatig en preventief op bais van gestelde tussendoelen. We brengen het resultaat van ons onderwijs in kaart en vergelijken deze met gestelde standaarden en de eigen ontwikkeling van het kind. We werken in de basis met het EDI instructiemodel op vier niveau's; basis-, intensief, verdiept en incidenteel een zeer intensief arrangement voor leerlingen met een eigen leerlijn. Dit is beschreven in onze onderwijsplannen. We houden de vorderingen van onze leerlingen bij in Leeruniek.

We volgen het Protocol voor Leesproblemen en Dyslexie en het ERWD rekenprotocol voor het signaleren van eventuele dyscalculie. In overleg met ouders en leerkrachten voeren we eventueel simpele medische handelingen uit (bv medicijnverstrekking). We hebben geen aanpassingen in ons gebouw voor auditief en/of visueel beperkte kinderen.

We zijn een school waarbij we kinderen een veilige en prettige werkplek bieden. Er is ruimte voor samenwerking. Kinderen worden betrokken bij het onderwijs en de activiteiten. De vreedzame schoolactiviteiten met een leerlingenraad en mediatoren zorgen voor betrokkenheid bij het pedagogisch klimaat in de school. Er is ruimte voor samenwerkend leren en aandacht voor het individuele kind.

We vinden het belangrijk om een veilige leerplek en speelplek te zijn waar kinderen, ouders en andere betrokkenen zich gehoord en verbonden voelen. Door ICT, thema's en projecten worden kinderen nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd bij ons onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de uren voor onze intern begeleiders uitgebreid. Er zijn vanaf schooljaar 2022-2023 twee intern begeleiders in ons team. Hierdoor is er meer ruimte en tijd voor begeleiding van leerkrachten, obervaties van kinderen en klassenmomenten en het monitoren van de resultaten. Daarnaast zetten we een deel van onze formatie in voor de aanstelling van een onderwijsondersteuner, die de kinderen die dit nodig hebben buiten de klas extra ondersteuning te bieden.

Het komende schooljaar zijn onze speerpunten het rekenonderwijs, een zelfregulerende leerhouding en het verbeteren van executieve functies bij de leerlingen en ons leesonderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met Sportify Kids. Zij hebben een peuteropvang en BSO in het gebouw van De Vlieger. De peuteropvang heet De Vliegertjes en de BSO heet De Kiters.

Door de locatie, in het gebouw van onze school, is de samenwerking met deze peuteropvang en BSO intensief. De overstap naar de basisschool zal gemakkelijker worden voor kinderen, omdat de kleuters en peuters al regelmatig met elkaar kunnen samenspelen. Ze spelen allemaal op hetzelfde plein en in dezelfde speelzaal. De peuters komen, wanneer ze richting basisschoolleeftijd gaan, met regelmaat bij de kleuters kijken en kennismaken.

Terug naar boven