Kindcentrum De Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • We bieden naast extra ondersteuning ook extra uitdaging.
  • Kasten vol nieuwe boeken, maar heel veel uitgeleend.
  • Met grote regelmaat in gebruik door de kinderen, met en zonder ouders erbij.
  • Een rustige extra gezamenlijke werkruimte met veel hoekjes en plekjes om te gaan zitten.
  • Onze leerlingenraad denkt mee over ons onderwijs en onderwerpen die op school plaatsvinden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Vlieger in Purmerend. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en de feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Vlieger is een toekomstgericht kindcentrum, met een oecumenische identiteit. Wij staan open voor vernieuwingen en behouden wat goed is. Een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar met plezier naartoe komen, zichzelf mogen zijn en hun talenten mogen ontwikkelen, om zich zo klaar te maken voor de toekomst. In een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving worden kinderen betrokken en gestimuleerd om nieuwe dingen te leren en te onderzoeken. Kinderen, ouders en het team werken samen en zijn betrokken. We hechten belang aan een stevig pedagogisch- en sociaal klimaat en bieden kinderen ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Verbinding
  • Ontdekkend
  • Zelfstandig
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Voor- en naschoolse opvang op De Vlieger

Wij werken samen met diverse opvangpartners. Binnen onze school is Sportify Kids gevestigd. Voor meer informatie kijk op www.basisschooldevlieger.nl en/of www.sportifykids.nl               

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven