Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Beethovenstraat 62 -64 1447 RS Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te weten hoe kinderen, ouders en personeel over onze school denken. In 2021 werd een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek is met het team en de MR besproken. Over vier jaar wordt er opnieuw een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.

Monitor Sociale Veiligheid

In schooljaar (2023-2024) is de Monitor Sociale Veiligheid afgenomen. Dit instrument geeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Obs De Delta Beethoven heeft een mooie 8,2 gekregen van de kinderen van de school.


Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven