Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Beethovenstraat 62 -64 1447 RS Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS De Delta Beethoven. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Delta Beethoven. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Met deze informatie krijgt u een beeld van onze school. 

Openbare basisschool De Delta Beethoven is centraal gelegen in de Purmer Zuid en goed bereikbaar voor alle kinderen uit de omliggende wijken. In een veilige en open sfeer werken kinderen, leerkrachten en ouders samen aan een leerzame en onvergetelijke basisschooltijd. We kijken goed naar wat uw kind nodig heeft om zichzelf te zijn en de vaardigheden te leren die het nu en in de toekomst nodig heeft. De medewerkers en de kinderen vormen samen De Delta Beethoven, met hart voor elkaar.

Uiteraard is er over ons onderwijs nog veel meer te vertellen. Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen of een kijkje nemen op onze website: www.deltabeethoven.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Veilige en open sfeer
  • Hart voor elkaar
  • Jezelf zijn
  • Eigenaar van eigen leerproces

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster. De leerlingen gaan  elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 

Pauzes en eten/drinken
Bij geschikte weersomstandigheden  spelen de groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten. De groepen 3 t/m 8 spelen elke ochtend en elke middag een kwartier buiten. Vlak voor of na de pauze eten de kinderen in de klas fruit of groente.
De kinderen eten rond het middaguur gezamenlijk in de eigen klas onder toezicht van de groepsleerkracht. Daarna gaan zij ook onder toezicht van de eigen leerkracht een kwartier buitenspelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven