Kindcentrum Wheermolen

Luitstraat 2-4 1443 XA Purmerend

  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn tevreden met onze school! Dat blijkt wel uit het tevredenheidsonderzoek dat door meer dan 90% van onze bovenbouwleerlingen is ingevuld. Samen met de leerlingenraad verbeteren we de dingen waarover leerlingen minder tevreden zijn. Door maandelijks met de leerlingenraad te overleggen, blijven we continu verbeteren en dat wordt door iedere betrokkene van de school gewaardeerd.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de cijfers die de ouders van onze leerlingen aan onze school hebben gegeven. We mogen op basis hiervan wel concluderen dat ouders op obs Wheermolen tevreden zijn over het onderwijs, de communicatie en het schoolklimaat.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven