Kindcentrum Wheermolen

Luitstraat 2-4 1443 XA Purmerend

  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen
  • Schoolfoto van Kindcentrum Wheermolen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldwijs
  • Eigenheid
  • Doelgericht
  • Vertrouwen
  • Verbinden-Meesterschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op KC Wheermolen was op 1 februari 2023 367 leerlingen en groeit gedurende het schooljaar door naar ca. 400 leerlingen die we verdelen over 16 groepen. Vanaf februari starten we een 17de groep en stromen de nieuwe kleuters in de instroomgroep in.

Naar verwachting zal de school de komende jaren nog groeien. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klassentaken Vreedzame School
Alle taken die in de klas uitgevoerd worden, zijn in iedere groep over alle leerlingen verdeeld. Dit doen we, zodat we met elkaar de verantwoordelijkheid voor onze klas dragen. De taakjes rouleren, zodat ieder kind voor elk taakje minimaal een keer per jaar verantwoordelijk is. Sommige taken worden meteen na schooltijd uitgevoerd, zoals het vegen van de vloer. Daardoor kan het voorkomen dat uw kind wat later naar buiten komt. Dan worden de planten verzorgd, de kasten opgeruimd, grote stukken papier en tassen van de grond verwijderd, bord schoongemaakt, de vloer aangeveegd e.d. 
De leerlingen weten van tevoren wanneer ze aan de beurt zijn.

Terug naar boven