Kindcentrum De Horizon

Kapelstraat 44 4841 GJ Prinsenbeek

  • Daar waar nodig krijgt ieder kind zijn beredeneerd aanbod! Van extra uitdaging tot hulp in de klas.
  • Pak de kwast en laat je talent zien!
  • Leren door te spelen en leren vanuit nieuwsgierigheid.
  • Mobieltjes uit en samen aan de slag!
  • Meer dan 100 jaar jong!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kbs De Horizon laat kinderen meedenken in de schoolorganisatie.
Sinds een aantal jaren is de Kinderraad actief. Vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 vergaderen maandelijks en bespreken samen mogelijke verbeterpunten. Hiermee krijgen de kinderen ruimte om, naast actief burgerschap, hun welzijn binnen de school kenbaar te maken.

Onze school wil tevens inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheiden de motivatie van de medewerkers,  van de leerlingen zelf en naar de tevredenheid van de ouders. Tegen deze achtergrond houdt onze schoolpopulatie regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Onder de medewerkers en alle ouders van de leerlingen van de school houden we om het jaar een digitaal tevredenheidsonderzoek. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen jaarlijks een onderzoek naar welbevinden en welzijn

De gegevens gebruiken we om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat mogelijk een verbeterpunt is.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

 Het afnemen van het tevredenheidsonderzoek heeft ten doel om inzicht te krijgen hoe ouders de schoolorganisatie en haar didactiek/ pedagogiek ervaren. Het is jaarlijks een gespreksonderwerp met de Medezeggenschapsraad, om mogelijke verbeterpunten samen te bespreken en indien nodig om te zetten naar praktische uitwerkingen.  
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven