Openbare basisschool De Eevliet

Julianastraat 1 4693 ED Poortvliet

  • Ons schoolgebouw aan de Julianastraat 1 in Poortvliet
  • Zo Kinderopvang heeft een vestiging (PSZ Klein Duimpje) in ons gebouw. We werken nauw met hen samen.

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Eevliet is een hechte dorpsschool voor openbaar onderwijs in Poortvliet. Ieder kind is welkom op onze school. Niemand is hetzelfde, maar we zijn wel allemaal gelijk. Van verschillen kunnen we leren. 

De school is een vertrouwde en fijne leeromgeving voor de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Iedereen voelt zich gewaardeerd en gerespecteerd. Door de kleinschaligheid van de school en het veilige pedagogisch klimaat, kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen en groeien naar zelfstandigheid.

Wij bieden onderwijs aan van hoge kwaliteit die de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Duidelijke instructies en slim (digitaal) oefenen, dragen bij aan onze goede resultaten. We zijn dan ook trots op de waardering GOED van de onderwijsinspectie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimistisch
  • Persoonlijk
  • Respectvol
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven