Openbare basisschool De Eevliet

Julianastraat 1 4693 ED Poortvliet

  • Onze leerlingen kunnen hier stil werken in een huiselijke sfeer
  • Vaak maken we knutselwerkjes bij de unit thema's
  • Zo kinderopvang zit bij ons in het schoolgebouw waarmee we veel samenwerken.
  • Ons schoolgebouw aan de Julianastraat 1 in Poortvliet
  • Wandelende takken zijn altijd interessant

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Eevliet is een openbare school met een vooruitstrevend onderwijsconcept:

- Leerlijn gericht werken ipv methode-gestuurd werken

- Unitonderwijs

- Vaklokalen 

- Samenwerken 

- Thematisch werken

- Leerlijn programmeren

- Digitale leeromgeving (tablets/chromebooks)

Wij vinden dat onderwijs goed moet zijn en dit vindt de inspectie van onderwijs ook. Onze school heeft het predicaat 'Goed'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimistisch
  • Persoonlijk
  • Respectvol
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen zijn vanaf 08.00 uur welkom op school (start lestijd: 08.30). Kinderen mogen ook tot 15.00 uur (m.u.v. de woensdag) op school blijven. De ruimere openingstijden van de school biedt kinderen o.a. de mogelijkheid huiswerk te maken op school, gezamenlijke werkstukken af te maken. Deze extra tijd moet wel zinvol worden benut door de kinderen, zo niet, dan worden zij hierop aangesproken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven