Openbare basisschool De Eevliet

Julianastraat 1 4693 ED Poortvliet

  • Ons schoolgebouw aan de Julianastraat 1 in Poortvliet
  • Zo Kinderopvang heeft een vestiging (PSZ Klein Duimpje) in ons gebouw. We werken nauw met hen samen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voor het opstellen van ons nieuwe Schoolplan is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder medewerkers, leerlingen en ouders. Dit onderzoek is gedaan door B&T in opdracht van school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven